КЕҢСЕ (СҮТ САТЫП АЛУУ)

Дареги

Кыргыз Республикасы, 722400, Ысык-Көл облусу, Түп району, Түп а., Элебаев көч., 53

Телефондор

+996 (3945) 24400 +996 (555) 320732

Электронная почта

office@cheese.kg

АДМИНИСТРАТИВДИК КЕҢСЕ

Дареги

Кыргыз Республикасы, 720033, Бишкек ш. Исанов көч., 163/1 (кесилиши Ташкент көч.)

Телефондор

+996 (312) 545050 +996 (770) 330533

Электронная почта

office@cheese.kg

ЗАВОД

Дареги

Кыргыз Республикасы, 722330, Ысык-Көл облусу, Түп району, с. Жылуу Булак

Телефондор

+996 (312) 545050 +996 (770) 330533

Электронная почта

office@cheese.kg